Δήμος Κω: Προσλήψεις στο ΔΟΠΑΒΣ για τους Παιδικούς Σταθμούς

Δήμος Κω: Προσλήψεις στο ΔΟΠΑΒΣ για τους Παιδικούς Σταθμούς aegeanews.gr

Την πρόσληψη επτά (07) εργαζομένων, για πρώτη φορά μετά το 2015, ανακοίνωσε ο ΔΟΠΑΒΣ, για την κάλυψη αναγκών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, κυρίως της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2021-2022” σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021.

Πρόκειται για τρία (03) άτομα ειδικότητας «ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων» για τη στελέχωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Καρδάμαινας, Αντιμάχειας, Κεφάλου. Δύο (02) άτομα ειδικότητας «ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων» για τη στελέχωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αντιμάχειας, Πυλίου και δύο (02) άτομα ειδικότητας «ΥΕ Καθαριστριών» για τη στελέχωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Καρδάμαινας -Αντιμάχειας.

Αιτήσεις κατατίθενται έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.

Η ανακοίνωση για τους όρους και τα προσόντα πρόσληψης, όπως και το έντυπο αίτησης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω, www.kos.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Βρεφονηπιακών Σταθμών Κω, Τ.Κ.85300, ΚΩΣ Άγιος Ελευθέριος Αθλητικό Πολύκεντρο, υπόψη κας Χατζηπέτρου Αιμιλίας και κας Τσεσμεζή Ευαγγελίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2242029715).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο (kos.gov.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Γραφείο Τύπου

Rate this item
(0 votes)
Kalymnian's Voice *

Administrator of kalymniansvoice.gr media website.

https://kalymniansvoice.gr/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ad Sidebar